Medezeggenschapsraad


Van links naar rechts:
Glarinda van den Berg (teamgeleding);
Petra Bouwman (teamgeleding en secretaresse);
Marijke Wolbers (ouder van Bente (groep 6) en Evert (groep 3);
Cees Bos (ouder van Jochem (groep 4) en Elianne (groep 2) en voorzitter).
 
 
Klik hier voor de jaarplanning 2017– 2018 en de te bespreken onderwerpen.
  Ichthus Putten, 2011
Realisatie: Anyway Internet