Medezeggenschapsraad


Van links naar rechts:
Glarinda van den Berg (teamgeleding);
Petra Bouwman (teamgeleding en secretaresse);
Marijke Wolbers (ouder van Bente (groep 7) en Evert (groep 4);
Cees Bos (ouder van Jochem (groep 6) en Elianne (groep 3) en voorzitter).
 
 
Klik hier voor de jaarplanning 2018– 2019 en de te bespreken onderwerpen.
  


 


Ichthus Putten, 2011
Realisatie: Anyway Internet