Medezeggenschapsraad


Van links naar rechts: Glarinda van Doorne (teamgeleding), Petra Bouwman (teamgeleding en secretaresse), Marijke Wolbers (oudergeleding) en Cees Bos (oudergeleding). Het voorzitterschap is per toebeurt.
 
 
Klik hier voor de jaarplanning 2016– 2017 en de te bespreken onderwerpen.
  


Ichthus Putten, 2011
Realisatie: Anyway Internet