GebedsgroepBidden voor kind en school. Verschillende basisscholen in Putten hebben een gebedsgroep. Ook in het voortgezet onderwijs en het bedrijfsleven zijn gebedsgroepen geen onbekend verschijnsel.
De Ichthusschool heeft al ruim vijftien jaar een gebedsgroep.


 
Van links naar rechts, Gina Brussel, Marianne Bloemendaal, Marjolein vd Bosch, Henny Scholten, Janneke van de Langeheem en zittend Ria van de Langeheem en Diana Lubbertsen. Niet op de foto, Anneke van Dam.

 

De reden waarom wij het belangrijk vinden om in een gebedsgroep te zitten, is dat je zo, op een specifieke wijze, kunt laten zien, dat je een christelijke school wilt zijn. Wij geloven in de kracht van het gebed. 


Een keer per maand komen we als moeders bij elkaar om te bidden voor christelijk onderwijs; voor veiligheid; voor harmonie op het schoolplein; voor de zieken; voor de leerkrachten; voor de verschillende activiteiten; de ouderraad en de medezeggenschapsraad etc.
Bidden... heel persoonlijk maar ook heel gemeenschappelijk.

Wilt u of jij hier over door praten of ook deelnemen aan het gebedsgroepje, spreek ons gerust aan!
Contactpersoon: Anneke van Dam tel.: 0341 - 551314

 


Ichthus Putten, 2011
Realisatie: Anyway Internet