DE OUDERCOMMISSIE

De leden van de Oudercommssie zijn van links naar rechts:
Bovenste rij: Arjan Post, Geurt Wolbers (voorzitter) en Kees Mulder (penningmeester)
Middelste rij: Marisca van de Koot, Bea Kroes en Jacqueline Schreuder.
Onderste rij: Angela Schipper, Bertine van Veluw en Marjolein van den Bosch.
 
 
De oudercommissie (OC) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die kinderen op onze school hebben. De OC heeft als doel de bloei van de school te bevorderen, in het bijzonder door het meedenken en meehelpen om alles op het gebied van extra activiteiten op school zo goed mogelijk te laten verlopen.
 
De OC vergadert eens per maand over allerlei schoolse en buitenschoolse activiteiten, zoals:
  • advies aan de medezeggenschapsraad of aan de oudergeleding in de medezeggenschapsraad, over die zaken die de ouders in het bijzonder aangaan.
  • het bevorderen van een goede relatie tussen de school en de ouders.
  • het geven van ondersteuning aan (nieuwe) ouders in hun contacten met de school
  • beleid m.b.t. voorzieningen voor leerlingen (bijvoorbeeld speeltoestellen).
  • idem tot het verrichten door ouders van ondersteunende werkzaamheden t.b.v. school en onderwijs.
  • schoolreizen, excursies, kampdagen, feestdagen etc.
  • tuinonderhoud.
  • sportactiviteiten.
Bij een OC-vergadering is een afgevaardigde van het team en/of de directie aanwezig. Van alle vergaderingen wordt een verslag gemaakt.
 
Dit alles gebeurt in overleg met en onder de verantwoordelijkheid van de schoolleiding. De OC-leden stemmen onvoorwaardelijk in met de grondslag en identiteit van het schoolbestuur. Al hun activiteiten worden aan deze grondslag getoetst. De leden van de OC worden gekozen door de ouders. Als er nieuwe leden in de OC gekozen moeten worden, dan mogen beide ouders uit een gezin hun stem uitbrengen.


 
Ichthus Putten, 2011
Realisatie: Anyway Internet