Uit onze visie:
 • Bevorderen een optimale ontwikkeling van talenten bij de leerlingen door het hebben van hoge verwachtingen
 • De hoofdvakken (rekenen, taal en lezen) hebben een belangrijke plaats in ons onderwijs.
 • De doorgaande lijn is een belangrijke voorwaarde voor een ononderbroken ontwikkeling.
 • De leerkracht werkt doelgericht, zoveel mogelijk aansluitend bij de onderwijsbehoefte van het kind

Link: huiswerkbeleid
 
Waarom huiswerk? 
 1. We zien dit in eerste plaats als extra inoefening van de leerstof.
 2. Door huiswerk te maken, leren onze kinderen ook zelfstandig en regelmatig te werken en weten de ouders waarmee het kind bezig is op school.
 3. In bovenbouw leren de kinderen het huiswerk op te schrijven in hun agenda en te plannen.
 
Verwachtingen
 • De leerlingen noteren de huiswerktaak in hun agenda, die vanaf groep 6 wordt ingezet.
 • De leerkracht laat in de agenda noteren wanneer de taak klaar moet zijn. Zo leren de kinderen ook hun werk plannen.
 • Wanneer de huiswerktaak niet is uitgevoerd, wordt naar beoordeling van de leraar uitstel, een waarschuwing of een sanctie gegeven.
 • Nuttige tips zijn te vinden in de brochure ‘Huiswerktips voor Pa en Ma’.  

Welke opdrachten kunt u verwachten?

verwerkingsopdrachten
0 taal- of rekenoefeningen;
0 een les wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur ed.) leren, engels, …;
zoekopdrachten
0 een opzoektaak rond een bepaald thema;
0 foto’s, afbeeldingen, materialen, en dergelijke zoeken;
0 een tekst doornemen om informatie te verwerven;
opdrachten om een zelfstandige werkhouding aan te leren
0 lees- en tafeltraining;
0 engels bijhouden;
0 inoefenen van het woordpakket;
expressieve opdrachten
0 een illustratie, een tekening, een kunstwerkje maken;
0 bloemen, bladeren, plantjes verzamelen;
0 een gedichtje, een dramastukje, een liedje oefenen;
gedifferentieerde opdrachten
0 remediëringsoefeningen of extra inoefening voor de leerlingen met leerachterstand of     
   leerproblemen;
0 uitbreidingsleerstof voor de sterkere leerlingen;


Meer info per groep

Ichthus Putten, 2011
Realisatie: Anyway Internet