Aanmelden nieuwe ouders

Op deze website leest u veel informatie over de Ichthusschool. Elk kind willen wij Een goede basis voor het leven bieden. Het team van de Ichthusschool wil graag uw kind een fijne schooltijd bieden en bijdragen aan een positieve ontwikkeling. Ons team van gemotiveerde en ervaren leerkrachten, ouders en andere specialisten staat voor u en uw kind klaar.

De Ichthusschool is een basisschool met de Bijbel. Het evangelie van Jezus
Christus staat centraal. Ichthus betekent Jezus Christus, Gods Zoon, onze Verlosser. Kernwaarden waar de school en het team voor staan en ook uit willen dragen.
De leraren stellen het welbevinden van de kinderen voorop en hebben oog voor de ontwikkeling, omdat ieder kind verschillende gaven en talenten heeft gekregen. Leren en ontwikkelen gebeurt bij uitstek in de samenwerking tussen kinderen onderling en met ouders, dus: samen sterk!
De Ichthusschool staat prachtig in het groen, vlak naast het park de Groene Scheg in het mooie dorp Putten.  
Op de website leest u meer over onze visie en de kwaliteiten van de school.
Daarnaast bent u altijd van harte welkom!

Aanmelding van nieuwe leerlingen is het hele schooljaar mogelijk. U kunt een afspraak maken met de directeur voor een gesprek en natuurlijk om een kijkje te nemen in school. Tijdens het informatiegesprek wordt verteld over de werkwijze van de school en tijdens het bezoek vindt ook een rondleiding plaats. Wanneer u de keuze maakt voor onze school, wordt het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend. Wij heten u graag persoonlijk welkom op onze school. U kunt hiervoor contact opnemen met dhr. Allard Selles, tel.
0341-354541.
Ichthus Putten, 2011
Realisatie: Anyway Internet