Informatie over passend onderwijs

In onderstaande twee links meer informatie over Passend onderwijs.

Algmene informatie: zie link Passend onderwijs in een notendop.
Schoolspecifiek: zie link ondersteuningsprofiel.  
 
OndersteuningsprofielPassend onderwijs in een notendop
Ichthus Putten, 2011
Realisatie: Anyway Internet